Religionens historia

Islam har sina rötter i judendomen och kristendomen, och en del av berättelserna man kan hitta i den hebreiska Bibeln (som motsvarar det som i kristendomen kallas Gamla testamentet) kan man också hitta i Koranen.

Islam blir till

Muhammed var en man som predikade om omvändelse och om domen som skulle komma, och samtidigt betonade Guds godhet och storhet. Han verkade först i Mekka, men efter konflikter med ledarna utvandrade han med sina följare till Medina år 622. Det är det året islamsk tideräkning börjar.

I Medina blev Muhammed både religiös ledare och ledare för samhället, och religion och samhällsordning blev nästan synonymt. Det var något nytt i de trakterna, där samhället traditionellt utgjorts av olika klaner.

I islamistiska rörelser idag kan man hitta samma syn på religion och samhällsordning, i deras strävan efter att det ska vara ett och samma.

Under den tid Muhammed fanns i Medina blev islam allt tydligare en egen religion som skilde sig från judendom och kristendom. Ett tydligt tecken på det var att man bytte vilken riktning man vände sig när man bad. Tidigare hade man vänt sig mot Jerusalem, men nu började man vända sig mot Mekka.

Under perioden skapades också ritualer för vallfärden, och olika regler för samhällssystemet.

Muhammeds uppenbarelser och Koranen

Muhammed fick visioner redan när han var i Mekka, en form av uppenbarelser som sa honom att han skulle bli profet. Efter det fick han visioner då och då under hela sitt liv. 

År 620 ska Muhammed ha varit med om en himmelsfärd. Han ska då ha förts från Mekka till Jerusalem, och därifrån upp till himlen där han fick möta Gud. 

Koranen innehåller Muhammeds uppenbarelser, och man ser den ofta som Guds uppenbarelse, på ett sätt som i kristendomen motsvarar Jesus, snarare än Bibeln. Den anses alltså vara mer och större än bara en helig bok. Samtidigt tänker man sig att Koranen bekräftar det som förkunnats av alla profeter, där Muhammed var den största och den sista.

Efter Muhammeds död

Redan när Muhammed dog uppstod konflikter kring vem som skulle ta över makten. Abu Bakr var den som tog över, men andra menade att den rätta efterträdaren var Muhammeds kusin och svärson Ali. De som menar att Ali var den rätta efterträdaren skapade så småningom shia-inriktningen av islam.

Tiden fram till idag

Islam hade på medeltiden en tid av nedgång pga korstågen och pesten. Samtidigt etablerades religionen i Centralasien, där den fortfarande har en stark förankring. 

Islam spreds mycket med hjälp av sjöfarten, och då framförallt till Asien och Afrika. Fortfarande idag kan man hitta flest antal muslimer i Asien.

Till Norden kom de första muslimerna på 1800-talet och till Sverige kom de först på 1940-talet.

Med upptäcktsresor och kolonialism bröts islams dominans i den muslimska världen, och man var inte längre den överlägsna kulturens religion. Till följd av det har det skett olika strävanden som handlat om att  återställa islams betydelse. Från 1800-talet och framåt har motsättningar mellan muslimer som står för traditionalism och de som står för modernism präglat utvecklingen av religionen.