Islams syn på spel och alkohol

I islam kan man dela in saker i haram och halal. Haram betyder ”förbjudet”, och det som är haram är det en muslim inte får göra. Halal är ett ord som kanske fler känner igen, eftersom man brukar prata om halal-mat. Det betyder ”tillåtet”, och handlar om alla saker som är tillåtna för en muslim att göra, inte bara vilken mat som är tillåten.

Islams syn på spel om pengar

Spel om pengar anses vara haram inom islam, alltså inte tillåtet. Det står i Koranen att spel om pengar är djävulens påfund, och att han med spel vill framkalla fiendeskap och hat mellan människorna. Eftersom spel om pengar kan riskera relationen mellan Allah och männniska, och relationerna mellan människor, är det förbjudet.

Man har ofta en rätt sträng syn på spel överlag inom islam, även kring spel där man inte satsar pengar. En ganska vanlig tolkning är att även spel som baseras på tur, gissningar och antaganden är förbjudna.

Inom vissa inriktningar och uppfattar man allt spelande som förbjudet. Det kan då gälla även tex schack som spelas mellan vänner. Andra menar att den formen av spel är tillåtet, men ”orekommenderat”. Ett av skälen till att man rekommenderar människor att avstå från spel är att det lätt kan distrahera, man kan lätt förlora sig i spelet och glömma sina plikter, tex att be vid de rätta tiderna.

Onlinecasino?

Utifrån den syn islam har på spel blir det svårt att se onlinecasinon som något ok. Alla spel som innebär att man satsar pengar går bort, och också de som bygger på tur. Möjligen att det kan vara ok att spela spel där inget satsande sker, och där det handlar om något annat än ren tur. Tex vissa barnspel som finns på casino-sidor är snarare baserade på skicklighet, och utan möjlighet till vinst. Det är ändå tveksamt om man skulle tycka att det var ok att spela dem just på casinosidor, eftersom lockelsen med de andra spelen finns så nära då.

Du kan läsa mer om olika casinon och vad de har för spel på www.sanningenomcasino.com

Hur ser man på alkohol och droger?

Alkohol är haram eftersom det i Koranen står att också rusdrycker är Djävulens påfund. Man menar att det positiva som det kan innebära med alkohol och andra droger inte kan väga upp de negativa effekterna.

Man ser det som att droger är skadliga för religionen, eftersom man glömmer bort Allah och inte kan sköta sina böner. Om man är berusad är man inte medveten om vad man säger. Dessutom är droger är skadligt för kroppen, och man menar att det också är skadligt för familjen genom att de påverkar relationer och ekonomi, och för samhället med tanke på de kostnader alkohol- och drogrelaterade problem för med sig.