Islam i Sverige

Sverige har sedan flera år tillbaka varit ett mångkulturellt land, många har invändningar angående detta medan andra är neutrala. Islam är världens nästa största religion, även i Sverige, efter kristendomen. Islam är en religion där man tror på profeten Muhammed och består av fem pelare bland annat trosbekännelsen. Samtliga muslimer ska följa dessa fem pelare eller plikter som de också kallas. Ramadan är en fastemånad som ingår i Islam, denna har blivit desto mer synlig i samhället de senare åren vilket innebär att muslimerna fastar fram tills att solen går ner på natten.

Det har byggts flera moskéer i Sverige, du kan bland annat hitta dem i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Lund, Örebro, Umeå, Helsingborg och Trollhättan. Det ska även finnas cirka 120 källarmoskéer runtom i Sverige.

Det har inträffat många händelser genom året som har riktats mot religionen, det har varit skandaler och provocerande handlingar som uppmärksammats mycket i Media. De senare åren har det förekommit många vandaliseringar där folk har placerat exempelvis grishuvuden utanför moskéer som finns i Sverige. Detta har förekommit på flera olika orter de senare fem åren. Detta för att skapa problem och provocera.

Antal hatbrott som har islamofobiska motiv uppgavs år 2012 vara totalt 310 anmälningar. Detta är på sikt problematiskt då de förväntas öka. Det finns många olika islam i Sverige, de muslimer som kombinerar sin tro tillsammans med det svenska samhället och anpassar sig ändå. Medan andra inte anpassar sig utifrån samhället. Det finns inga exakta siffror på hur många muslimer det finns i Sverige men vad räknas som en muslim?

Det har varit några böneutrop i Sverige, det första ägde rum år 2013 vilket är många år efter att den första moskén byggdes. Varför skulle dessa böneutrop på något vis uppfattas som skrämmande? Det är även många mataffärer som har anpassat sitt utbud och erbjuder exempelvis halalkött. Willys har halalkött men köttet har ändå slaktats enligt svenska lagar och regler, utanför Göteborg finns det även en butik där det endast säljs halalkött.