Allahuakbar.se – En sida om Islam

Hej och välkommen till den här sidan! Som du säkert har förstått handlar sajten om religionen Islam, vilket är ett brett område att skriva om. Jag som står bakom sidan har själv varit muslim sedan födseln, liksom de flesta andra i min släkt är.

Vad innebär Islam?

De flesta av er har nog redan hört talas om Islam, men långt ifrån alla vet så mycket om religionen i sig. Ni kommer i de olika inläggen få veta en hel del om religionen uppdelat i olika sekvenser och med olika frågeställningar, men redan nu vill jag ger er en mycket kortfattad presentation av Islam. Islam är monoteistisk och abrahamistisk religion. För muslimer är inte Jesus den största och sista profeten, utan Muhammed.

Koranen räknas som den största och mest heliga skriften. Islams ursprung är Mellanöstern, men idag är religionen utspridd över hela världen. I samband med många människors migrering till Sverige har den även kommit att bli väletablerad här. I det stora hela är Islam världens näst största religion efter kristendomen. Det är inte lätt att säga hur många i Sverige som är muslimer idag, men år 2010 hade de sex islamistiska riksorganisationerna i Sverige sammanlagt cirka 110 000 medlemmar. Med så många muslimer i Sverige är det också viktigt att fler får kunskap om vad religionen innebär och står för.

Det här kan du läsa om på sajten

Vad kommer du då kunna läsa om på min sajt? Jag kommer att röra mig brett mellan olika delar och frågeställningar inom Islam och prata såväl om ren fakta som tolkningar och reflektioner. Islam är dessutom är hett debattämne idag, vilket jag kommer att beakta här på sajten. Några exempel på fakta som jag kommer att skriva om är: Islams historia och bakgrund, Islams relation till andra monoteistiska religioner, Islams tro och grundpelare, olika varianter och inriktningar av Islam, Allah och Muhammed samt Koranen.

I dessa inlägg, eller som separata inlägg, kommer jag också att berätta om och refkektera kring Islams syn på olika delar av samhället, till exempel spel och pengar, alkohol, slöja och mycket mer. Jag hoppas att den här sajten kommer att vidga mångas perspektiv på Islam, och framför allt öka kunskapen om religionen. Mitt mål är inte att omvända någon, men däremot att försöka få människor att respektera varandra och varandras tro på olika religioner. Namnet på sajten, Allahu akbar, betyder förresten ”Gud är större”. Välkommen!