Fakta om Islam

Hur mycket vet du egentligen om islam? Dagligen kan man höra olika diskussioner om islam men många vet inte speciellt mycket om religionen ändå. Islam är den yngsta av världsreligionerna och grundades omkring år 600. Muhammed – grundaren av islam – var från Mekka. Han blev tidigt föräldralös och han kom från en fattig släkt. Han arbetade som kameldrivare och kom under sina resor i kontakt med både judendomen och kristendomen.

Muhammeds uppenbarelse

Genom giftermål kom Muhammed så småningom att bli en rik man. Han hade mer fritid och den ägnade han ofta åt att meditera och det var då ärkeängeln Gabriel uppenbarade sig. Det var Gabriel som tilldelade Muhammed ett uppdrag som gick ut på att vara Guds sändebud på jordklotet.

Koranen

Gabriel hade inga läs- och skrivkunskaper men trots detta är det hans uppenbarelser som finns nedskrivna i Koranen. Muhammed spred vidare vad han hade upplevt och de som fick höra detta skrev i sin tur ner texterna och dessa kom att bli den heliga skriften Koranen.

En och samma Gud

Enligt Koranen är det en och samma Gud som både judendomen, kristendomen och islam tror på. Enligt islam har Gud uppenbarat sig för flera olika personer i tiden och de viktigaste är Muhammed, Abraham och Moses. Det som fanns nedskrivet i Bibeln ansåg Muhammed inte vara korrekt eller något som Gud ville förmedla. Muhammed var både den största och även den sista av alla profeterna och därför är det han som har tagit emot Guds budskap till oss. Enligt islam behövs inga fler profeter efter Muhammed.

Om Mekka

Mekka som ligger i Saudiarabien är islams heligaste stad och varje muslim bör vallfärda dit åtminstone en gång under sitt liv. Varje år vallfärdar omkring två miljoner muslimer hit och man gör det för att visa sin lydnad inför Allah samt för att känna samhörighet med andra muslimer. Ceremonierna för den här pilgrimsfärden är många och de tar flera dagar att genomföra. Innan de kommer till Mekka måste de ta av sig kläderna och istället klä sig i en enkel vit dräkt. Detta är för att utplåna skillnaden mellan människor. Inför Gud är alla lika vare sig man är fattig eller rik.

Om Kaba

Innan man besöker helgedomen Kaba ska man tvätta sig med vatten från den heliga källan Zamzam. Vattnet finns att köpa utanför. Väl vid helgedom Kaba vandrar man runt den och kysser sedan den svarta stenen. Kaba är Guds hus och det var Abraham och hans son Ismael som uppförde den efter en befallning från Gud. Sju varv ska man gå runt Kaba och om man inte når fram för att kyssa den svarta silverinfattade stenen räcker det med att nudda den med handen.